Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Та дээд удирдлагын удирдах арга барилд сэтгэл хангалуун байдаг уу?

Удирдах арга барил хангалттай гэж үздэг